Tầm nhìn

Là một công ty tập trung khai thác tốt việc sử dụng công nghệ thông minh và dịch vụ khách hàng để mang đến các sản phẩm tài chính đa dạng, phục vụ tốt nhất nhu cầu tài chính ngắn hạn của người Việt Nam.

Sứ mệnh

Với niềm đam mê và sự tự hào, chúng tôi tích cực cùng với khách hàng tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời khi giao dịch các khoản vay ngắn hạn.

Những giá trị cốt lõi

H

Hoàn hảo – Chúng tôi hướng đến một dịch vụ hoàn hảo: Năng động,sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, trung thực, chính trực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp và sự tôn trọng khách hàng.

L

Lắng nghe – Chúng tôi luôn sẵn sàng để lắng nghe khách hàng, đối tác và nhân viên của chúng tôi. Sẽ rất hữu ích nếu bạn cho chúng tôi một vài thông tin nhận xét về công việc chúng tôi đang làm, chúng tôi sẽ nổ lực để giải quyết chúng.

C

Cải tiến – Chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm, quy trình, nghiệp vụ để có thể mang đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất, an toàn nhất có thể.

L

Lợi ích – Chúng tôi nỗ lực hàng ngày để hi vọng có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, cộng đồng, đối tác và đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đàm phán nợ với khách hàng

Chúng tôi luôn luôn coi trọng trách nhiệm của mình. Mặc dù đã cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về một khoản vay cho khách hàng để ra quyết định vay nợ, nhưng việc tích cực ghi nhận tình hình tài chính của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán về việc thanh toán nợ, tiến hành khoanh nợ, thực hiện tái cơ cấu thời hạn vay và phương thức trả nợ nếu tình hình tài chính của quý khách không còn ổn định đủ đảm bảo chi trả nợ vay khi gặp biến cố về sức khỏe, tài chính… Tuy nhiên, quý khách cần tổng hợp để gửi cho chúng tôi các chứng từ liên qua và việc hoàn trả đầy đủ lãi vay và các chi phí phát sinh theo hợp đồng là điều kiện bắt buộc để tiến hành cơ cấu lại khoản vay.